Kariera

nowa kategoria podrzedna
Wymagania:

Miejsce składania ofert:


Lekarz Specjalista Neurolog
Wymagania:

Aktualnie poszukujemy Kandydatów zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie usług medycznych:


LEKARZA SPECJALISTA NEUROLOG

Miejsce świadczenia usług: Oddział Neurologii z pododdziałem intensywnego nadzoru neurologicznego oraz poradnia neurologiczna.

Oferujemy:

· współpraca na podstawie umowy cywilnoprawnej (tzw. kontraktu)

· wynagrodzenie do uzgodnienia

· możliwość rozwoju i doskonalenia posiadanych umiejętności

· świadczenie usług w profesjonalnym zespole


Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panią Dyrektor ds. Medycznych dr n. med. Beatą Gawdis – Wojnarską  tel. 91 43 29 500 lub o składanie dokumentów (CV wraz z listem motywacyjnym) w zamkniętej kopercie do Sekretariatu Dyrektora Zakładu lub wysłanie aplikacji wraz z numerem referencyjnym LSN/02/2014 na adres: rekrutacja@spzozmsw.szczecin.pl


Miejsce składania ofert:


Pracownik Sekretariatu
Wymagania:

Jesteśmy wiodącym dostawcą usług medycznych w regionie zachodniopomorskim. W swoich działaniach łączymy wieloletnią praktykę, doświadczenie zawodowe oraz najnowsze osiągnięcia naukowe.

PRACOWNIK SEKRETARIATU 

 

Miejsce pracy: Szczecin

Nr ref.: SE/01/2014

Zadania:

· nadzór nad prawidłowym przepływem informacji, obiegiem i archiwizacją dokumentów

· przyjmowanie, ewidencjonowanie i zarządzanie przepływem korespondencji

· redagowanie pism i dokumentów zgodnie z przyjętymi standardami  oraz nadzór nad terminowym i prawidłowym obiegiem dokumentów,

· planowanie, prowadzenie i nadzór nad terminarzem spotkań oraz wyjazdów służbowych Dyrekcji

· współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w wykonywaniu prac administracyjnych

· współudział w budowaniu wizerunku firmy

· organizacja i obsługa spotkań wewnętrznych

· obsługa petentów

Wymagania:

· wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, ekonomia, filologia, zarządzanie itp. (preferowany tytuł -magistra)

· minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

· znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu dobrym

· biegła umiejętność obsługi programów MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych

· umiejętność redagowania pism, korespondencji i umów (umiejętność szybkiego pisania)

· bardzo dobra organizacja pracy

· samodzielność w działaniu

· wysoka kultura osobista

· komunikatywność

· odporność na stres

· rzetelność

Oferujemy:

· zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

· pracę w dynamicznym zespole

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego wraz z numerem referencyjnym SE/01/2014 oraz podaniem informacji gdzie zapoznano się z ofertą pracy (np. w gazecie, na portalu internetowym o nazwie ….., od znajomego itp.)  na adres: rekrutacja@spzozmsw.szczecin.pl

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997r. ; tekst jednolity: Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.


Miejsce składania ofert:


p.o. Kierownika Wydziału Rozliczeń i Analiz
Wymagania:

Jesteśmy wiodącym dostawcą usług medycznych w regionie zachodniopomorskim. W swoich działaniach łączymy wieloletnią praktykę, doświadczenie zawodowe oraz najnowsze osiągnięcia naukowe.

Aktualnie poszukujemy Kandydatów do Wydziału Rozliczeń i Analiz na stanowisko:

p.o. Kierownika

Miejsce pracy: Szczecin

Nr ref.: KWRIA/11/2013

Oczekiwania:

 • doświadczenie i nadzór w zakresie przygotowania analiz, prognoz, budżetów  
 • doświadczenie i nadzór w zakresie przygotowania biznesplanów oraz oceny prognoz finansowych         
 • znajomość rynku usług medycznych, uwarunkowań makro i mikroekonomicznych, tak w zakresie funkcjonowania rynku usług zdrowotnych jak i funkcjonowania przedsiębiorstw
 • doświadczenie i nadzór w zakresie systemu rozliczania się ze świadczeniodawcą dotyczących powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • biegła znajomość programów komputerowych MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel
 • znajomość języka angielskiego
 • dyspozycyjność
 • umiejętności interpersonalne
 • odporność na stres
 • umiejętność zarządzania zespołem w trudnych warunkach

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: zarządzanie, ekonomia, finanse lub kierunki pokrewne
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa, w pełnym wymiarze czasu pracy
 • możliwość rozwoju i doskonalenia posiadanych umiejętności

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów (CV wraz z listem motywacyjnym) w zamkniętej kopercie do Sekretariatu Dyrektora Zakładu lub wysłanie aplikacji wraz z numerem referencyjnym KWRIA/11/2013 na adres: rekrutacja@spzozmsw.szczecin.pl

 

Prosimy o składanie dokumentów do dnia 27 listopada 2013 roku. Jednocześnie informuje, iż spotkamy się z wybranymi kandydatami.

 W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997r. ; tekst jednolity: Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.


Miejsce składania ofert:


Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych
Wymagania:

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych osób w zakresie świadczeń internistycznych, psychiatrii, anestezjologii, podstawowej opieki zdrowotnej, chirurgicznych, neurologicznych, neurochirurgicznych, neuroradiologicznych, anestezjologicznych, ginekologicznych, rehabilitacyjnych, konsultacji hematologicznych, logopedycznych, ortopedycznych, kardiologicznych, urologicznych, okulistycznych, chirurgii naczyniowej, biopsji, USG, endoskopii, świadczeń pielęgniarskich, położniczych, położniczych i środowiskowo-rodzinnych, świadczeń ratownictwa medycznego, świadczeń specjalistycznych w zakresie medycyny pracy, dermatologii, ginekologii i położnictwa, okulistyki, pulmonologii, alergologii,laryngologii, endokrynologii, reumatologii, gastrologii, diabetologii, psychologii, psychiatrii, leczenia bólu.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest w linku poniżej:

ogłoszenie w formacie PDF


Miejsce składania ofert:


Informatyk
Wymagania:

Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym;

• Minimum 4 lata pracy na stanowisku administratora systemów komputerowych
• Bardzo dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych
• Znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej
• Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
• Umiejętność planowania i organizowania pracy
• Doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w sieciach komputerowych
• Komunikatywność
• Odporność na stres

Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie - CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, należy kierować do Sekretariatu Zakładu ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin z dopiskiem stanowiska pracy, którego dotyczy aplikacja lub na adres biuro@spzozmsw.szczecin.pl w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nie zwracamy złożonych dokumentów. Gwarantujemy poufność złożonych ofert

 


Miejsce składania ofert:


Lekarz Psychiatra
Wymagania:

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

Udzielanie porad psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym.

Realizowanie psychoterapii grupowej i indywidualnej dla pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego oraz 

Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

Stosowanie psychoterapii, przeciwdziałanie skutkom ostrego i przewlekłego stresu.

Dokonywanie oceny psychiatrycznej pacjentów.

 

Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie – CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ MSW w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 lub przesłać na adres: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

 

 


Miejsce składania ofert:


Specjalista neurologii
Wymagania:

 

Miejsce pracy – Oddział Neurologii SP  ZOZ MSW w Szczecinie

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie – CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ MSW w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 lub przesłać na adres: biuro@spzozmsw.szczecin.


Miejsce składania ofert:


Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Wymagania:

 

 Miejsce pracy – Przychodnia SP ZOZ MSW w Szczecinie

 

Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie – CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ MSW w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 lub przesłać na adres: biuro@spzozmsw.szczecin.

 

 


Miejsce składania ofert:


Administrator
Wytworzył:

Jarosław Pokropiński
Udostępnił:

informatyk
Modyfikował:

2010-01-21, 15:23:53
Czas wytworzenia:
2012-06-28, 13:00:48
Czas modyfikacji: