Kariera

Inspektora ds. higieny szpitalnej i żywienia
Wymagania:

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inspektora ds. higieny szpitalnej i żywienia

Miejsce pracy: Szczecin

Nr ref.: IHSŻ/10/2014


Zakres czynności:

 • Czynny udział w realizacji procedur i standardów w zakresie sprzątania i żywienia w Zakładzie
 • Koordynowaniem i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem czystości oraz polityką żywieniową w Zakładzie zgodnie       zobowiązującymi przepisami w tym zakresie
 • Realizowanie prac zgodnie ze standardami i planami postępowania higienicznego
 • Koordynowanie polityką gospodarczą w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do wykonania usługi
 • Współpraca z zespołem ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych
 • Współpraca w przygotowanie i nadzór nad realizacją ofert przetargowych na usługę sprzątania i żywienia w Zakładzie
 • Organizacja i nadzór nad pracą podległego personelu

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji usług sprzątania i żywienia w podmiotach leczniczych
 • Mile widziana biegła znajomość programów komputerowych MS Office
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu
 • Umiejętność pracy w stresie
 • Rzetelność w wykonywaniu zleconych czynności
 • Umiejętność zarządzania zespołem w trudnych warunkach

Oferujemy:

 • Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę     
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia posiadanych umiejętności

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji (CV) oraz podaniem numeru referencyjnego w tytule maila IHSŻ/10/2014 na adres:rekrutacja@spzozmsw.szczecin.pl

 

Jednocześnie informuje, iż spotkamy się z wybranymi kandydatami.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997r. ; tekst jednolity: Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.


Miejsce składania ofert:


Osoby świadczące usługi w zakresie higieny szpitalnej i żywienia
Wymagania:

Aktualnie poszukujemy Kandydatów do świadczenia usługi w zakresie:

higieny szpitalnej i żywienia

Miejsce pracy: Szczecin

Nr ref.: HSŻ/07/2014

Zakres czynności:

 • Sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz zgromadzonych w nich przedmiotów i sprzętów zgodnie z obwiązującymi procedurami, planami i standardami postępowania higienicznego,
 • przestrzeganie zasad mycia, dezynfekcji i dekontaminacji w poszczególnych strefach zgodnie z obowiązującym planem higieny,
 • wykonywanie czynności związanych z żywieniem pacjentów,
 • wykonywanie okresowego sprzątania gruntownego i konserwacja powierzchni,
 • przestrzeganie polityki odpadowej,
 • zabezpieczenie transportu wewnętrznego (materiałów, środków, sprzętu)

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie w podobnym zakresie
 • zdolność samoorganizacji
 • dokładność w wykonywaniu zleconych czynności
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia)

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji wraz z numerem referencyjnym HSŻ/07/2014
na adres:
rekrutacja@spzozmsw.szczecin.pl

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997r. ; tekst jednolity: Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.


Miejsce składania ofert:


Osoby świadczące usługi w zakresie pielęgniarstwa
Wymagania:

Aktualnie poszukujemy Kandydatów zainteresowanych podjęciem współpracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Chirurgii, Oddziale Neurologii, Oddziale anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie:

Usług pielęgniarskich 

Miejsce świadczenia usług: Szczecin

Nr ref.: P/06/2014

 Zadania:

 

 • kompleksowa pielęgnacja pacjenta
 • asysta przy wykonywaniu badań w zakresie pielęgniarstwa
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta diagnozy pielęgniarskiej 
 • i lekarskiej oraz postępowania diagnostycznego i leczniczo-rehabilitacyjnego
 • wykonywanie zabiegów leczniczych i czynności diagnostycznych według zleceń
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia chorego
 • wykonywanie zabiegów
 • pobudzanie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu, pielęgnacji i ochronie zdrowia
 • udział i pomoc lekarzowi w wykonywaniu specjalistycznych badań diagnostycznych
 •   i terapeutycznych
 • dokumentowanie procesu pielęgnowania
 • utrzymanie w gotowości do użycia aparatury medycznej

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie zawodowe (magister lub licencjat pielęgniarstwa),
  dyplom pielęgniarki lub pielęgniarki dyplomowanej po studium medycznym 
 • w przypadku chęci podjęcia współpracy na OAiIT wymagany minimum dodatkowo kurs kwalifikacyjny
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki
 • wysokie zdolności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole
 • wrażliwość na potrzeby pacjentów
 • rzetelność
 • samodzielność
 • odpowiedzialność 

 

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (tzw. kontraktu)
 • możliwość rozwoju i doskonalenia posiadanych umiejętności

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji wraz z numerem referencyjnym P/06/2014 na adres:

rekrutacja@spzozmsw.szczecin.pl

tel.: 914329523

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997r. ; tekst jednolity: Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.


Miejsce składania ofert:


Lekarz Specjalista Neurolog
Wymagania:

Aktualnie poszukujemy Kandydatów zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie usług medycznych:


LEKARZA SPECJALISTA NEUROLOG

Miejsce świadczenia usług: Oddział Neurologii z pododdziałem intensywnego nadzoru neurologicznego oraz poradnia neurologiczna.

Oferujemy:

· współpraca na podstawie umowy cywilnoprawnej (tzw. kontraktu)

· wynagrodzenie do uzgodnienia

· możliwość rozwoju i doskonalenia posiadanych umiejętności

· świadczenie usług w profesjonalnym zespole


Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panią Dyrektor ds. Medycznych dr n. med. Beatą Gawdis – Wojnarską  tel. 91 43 29 500 lub o składanie dokumentów (CV wraz z listem motywacyjnym) w zamkniętej kopercie do Sekretariatu Dyrektora Zakładu lub wysłanie aplikacji wraz z numerem referencyjnym LSN/02/2014 na adres: rekrutacja@spzozmsw.szczecin.pl


Miejsce składania ofert:


Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych
Wymagania:

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych osób w zakresie świadczeń internistycznych, psychiatrii, anestezjologii, podstawowej opieki zdrowotnej, chirurgicznych, neurologicznych, neurochirurgicznych, neuroradiologicznych, anestezjologicznych, ginekologicznych, rehabilitacyjnych, konsultacji hematologicznych, logopedycznych, ortopedycznych, kardiologicznych, urologicznych, okulistycznych, chirurgii naczyniowej, biopsji, USG, endoskopii, świadczeń pielęgniarskich, położniczych, położniczych i środowiskowo-rodzinnych, świadczeń ratownictwa medycznego, świadczeń specjalistycznych w zakresie medycyny pracy, dermatologii, ginekologii i położnictwa, okulistyki, pulmonologii, alergologii,laryngologii, endokrynologii, reumatologii, gastrologii, diabetologii, psychologii, psychiatrii, leczenia bólu.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest w linku poniżej:

ogłoszenie w formacie PDF


Miejsce składania ofert:


Informatyk
Wymagania:

Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym;

• Minimum 4 lata pracy na stanowisku administratora systemów komputerowych
• Bardzo dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych
• Znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej
• Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
• Umiejętność planowania i organizowania pracy
• Doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w sieciach komputerowych
• Komunikatywność
• Odporność na stres

Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie - CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, należy kierować do Sekretariatu Zakładu ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin z dopiskiem stanowiska pracy, którego dotyczy aplikacja lub na adres biuro@spzozmsw.szczecin.pl w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nie zwracamy złożonych dokumentów. Gwarantujemy poufność złożonych ofert

 


Miejsce składania ofert:


Lekarz Psychiatra
Wymagania:

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

Udzielanie porad psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym.

Realizowanie psychoterapii grupowej i indywidualnej dla pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego oraz 

Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

Stosowanie psychoterapii, przeciwdziałanie skutkom ostrego i przewlekłego stresu.

Dokonywanie oceny psychiatrycznej pacjentów.

 

Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie – CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ MSW w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 lub przesłać na adres: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

 

 


Miejsce składania ofert:


Specjalista neurologii
Wymagania:

 

Miejsce pracy – Oddział Neurologii SP  ZOZ MSW w Szczecinie

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie – CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ MSW w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 lub przesłać na adres: biuro@spzozmsw.szczecin.


Miejsce składania ofert:


Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Wymagania:

 

 Miejsce pracy – Przychodnia SP ZOZ MSW w Szczecinie

 

Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie – CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ MSW w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 lub przesłać na adres: biuro@spzozmsw.szczecin.

 

 


Miejsce składania ofert:


Administrator
Wytworzył:

Jarosław Pokropiński
Udostępnił:

informatyk
Modyfikował:

2010-01-21, 15:23:53
Czas wytworzenia:
2012-06-28, 13:00:48
Czas modyfikacji: